צ’ק ליסט – מתאמנות בכל מידה

הכתבה מדברת על דקל, המותג ועל קבוצת הפייסבוק
הכתבה פורסמה בזמנים מודרנים – ידיעות אחרונות