אוספת ותומכת

הכתבה מדברת על חזיית הספורט של המותג
הכתבה פורסמה בזמנים מודרנים – ברכה בודקת – ידיעות אחרונות